درباره این مقاله بیشتر بخوانید انتخاب پزشک مهمترین نکته در ختنه کودک
انتخاب پزشک در ختنه کودک

انتخاب پزشک مهمترین نکته در ختنه کودک

اشتباهات در ختنه توسط پزشکان!

در انتخاب پزشک دقت کنید و  سراغ متخصص بروید. زیرا با اشتباهاتی که در ختنه پیش می آید، برای کودک می تواند مشکل ساز شود. نمونه ای از این اشتباهات را بیان خواهیم کرد. (بیشتر…)

ادامه مطلبانتخاب پزشک مهمترین نکته در ختنه کودک