درباره این مقاله بیشتر بخوانید نظر طب اسلامی درباره ختنه چیست؟
پوشک یا کهنه نخی

نظر طب اسلامی درباره ختنه چیست؟

ختنه = واکسیناسیون

ختنه برابر است با واکسیناسیون کودک!

تحقیقات جدیدی در مجله کودکان نشان داده است که 200 به 1 نسبت مزیت در مقابل ضرر در ختنه کودکان پسر می باشد. (بیشتر…)

ادامه مطلبنظر طب اسلامی درباره ختنه چیست؟