درباره این مقاله بیشتر بخوانید چطور می‌توان از خونریزی پس از ختنه جلوگیری نمود؟
خونریزی پس از ختنه و پیشگیری از آن | دکتر امیری پاسداران

چطور می‌توان از خونریزی پس از ختنه جلوگیری نمود؟

خونریزی پس از ختنه یکی از نگرانی های والدین جهت انجام این جراحی است. در این مطلب در مورد آن و بهترین روش توصیه شده جهت کاهش عوارض ختنه بیشتر…

ادامه مطلبچطور می‌توان از خونریزی پس از ختنه جلوگیری نمود؟