شنیده بودید در کره خیلی از مردا ختنه شدن؟

آمار شگفت انگیز از ختنه مردان در کره جنوبی :

تاریخچه و علل زیرلایه ای ان چیست؟

هدف از این مطالعه :

بررسی نرخ بالای ختنه مردان در کره جنوبی و علت افزایش چشمگیر آن در کوتاه مدت، از زمان معرفیش. (بیشتر…)

ادامه مطلبشنیده بودید در کره خیلی از مردا ختنه شدن؟