درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا بچه ختنه مادرزادی به دنیا می آید؟
ختنه مادرزادی کودکان

آیا بچه ختنه مادرزادی به دنیا می آید؟

معمولا بسیاری از قدیمی ها برایشان شده بود که داشتند نوزاد پسری که ختنه مادرزادی به دنیا می آمدند. در واقع به آن ها ختنه خدایی می گفتند. در واقع آن نوزاد پسر ختنه شده به دنیا آمده بود. البته این مورد به عنوان یک بیماری به اسم هیپوسپادیازیس نامیده می شده است. (بیشتر…)

ادامه مطلبآیا بچه ختنه مادرزادی به دنیا می آید؟