برای ختنه نوزاد بیحسی موضعی لازم است یا خیر؟

ختنه نوزاد و بیحسی موضعی بررسی و مقایسه عددی درد در ختنه نوزادان با بیحسی موضعی، در نیجریه، ختنه نوزادان معمولا در نیجریه انجام می‌گیرد، اغلب بدون بیحسی است، هدف…

ادامه مطلببرای ختنه نوزاد بیحسی موضعی لازم است یا خیر؟
درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا نوزاد در طی ختنه درد رو حس می کنه؟
مدت زمان درمان ختنه نوزاد

آیا نوزاد در طی ختنه درد رو حس می کنه؟

چه در دوران بارداری به سر ببرید، چه نوزاد پسرتان به دنیا آمده، باید تصمیم مهمی قبل از اینکه او را به خانه ببرید بگیرید. آن هم ختنه نوزاد است.…

ادامه مطلبآیا نوزاد در طی ختنه درد رو حس می کنه؟