آیا ختنه بهداشت عمومی پسران را بالا میبرد؟

ختنه عامل بهداشت و سلامت عمومی توصیه‌هایی در رابطه با ختنه مردان یا پسران به عنوان یک معیار کلیدی در بهداشت عمومی شده است، پس از ارزیابی‌های گسترده‌ای که با…

ادامه مطلبآیا ختنه بهداشت عمومی پسران را بالا میبرد؟