درباره این مقاله بیشتر بخوانید به 6 دلیل باید نزد اورولوژیست رفت!
مراجعه نزد اورولوژیست

به 6 دلیل باید نزد اورولوژیست رفت!

شاید در رابطه با تنگی مجرای ادراری کودکان شنیده باشید. به دنبال ختنه نوزادان، 9 تا 10 درصد نوزادان دچار تنگی مجاری ادراری می شوند.

البته باید این نکته را در نظر داشت که عمل جراحی ختنه در شیرخواران زیر یک سال شیوع عفونت ادراری را کاهش می دهد. چنین اتفاقی هم ممکن است به خاطر غیر اصولی ختنه کردن کودک باشد. با این حال بعد از ختنه ، مردان نباید مراجعه نزد اورولوژیست را فراموش کنند. به 6 دلیل توصیه می شود نزد اورولوژیست مراجعه کنید.

(بیشتر…)

ادامه مطلببه 6 دلیل باید نزد اورولوژیست رفت!