درباره این مقاله بیشتر بخوانید بیماری فیموز با چه روشی درمان میشه؟
ختنه مادرزادی کودکان

بیماری فیموز با چه روشی درمان میشه؟

آیا بیماری فیموز بخاطر ختنه نکردنه؟

فیموز و پارافیموز

فیموز، یا تنگی غلاف، اشاره به بیماری دارد که پوست ختنه گاه آلت تناسلی نمی تواند به عقب برگردد. (بیشتر…)

ادامه مطلببیماری فیموز با چه روشی درمان میشه؟