آیا بعد از افتادن بند ناف باید ختنه کرد؟

مراقبت از بند ناف و ختنه

بعد از زایمان که مادر مرخص می شود و با نوزادش به خانه می آید، باید اولین نکته ای که در نظر داشته باشد، مراقبت از بند ناف نوزاد باشد. این مراقبت ها باید ادامه داشته باشد تا زمانی که بند ناف نوزاد بیفتد. اگر نوزادتان پسر باشد و ختنه شده باشد، پس حتما باید علاوه بر بند ناف نوزاد مراقب زخم ختنه فرزندتان باشید. (بیشتر…)

ادامه مطلبآیا بعد از افتادن بند ناف باید ختنه کرد؟