درباره این مقاله بیشتر بخوانید ختنه به روش حلقه چطور انجام می شود؟
ختنه به روش حلقه

ختنه به روش حلقه چطور انجام می شود؟

ختنه به معنای برداشتن پوست سر آلت تناسلی می باشد، که معمولا هم روی نوزاد تازه متولد شده انجام می شود. با انجام چنین جراحی از عفونت ها و خطرات بعدی جلوگیری می شود. (بیشتر…)

ادامه مطلبختنه به روش حلقه چطور انجام می شود؟