درباره این مقاله بیشتر بخوانید درد ختنه رو نوزادان حس می کنند؟
ختنه کودکان در کلینیک ختنه

درد ختنه رو نوزادان حس می کنند؟

تاثیرات روحی روانی ختنه کردن

ختنه جز جراحی هایی می باشد که انواع تکنیک های مختلفی در آن می باشد.

یکی از این تکنیک ها جراحی می باشد.

باید در چنین تکنیکی پزشک متخصص عفونت و هموراژ را در نظر داشته باشد که کاهش پیدا کند. (بیشتر…)

ادامه مطلبدرد ختنه رو نوزادان حس می کنند؟
درباره این مقاله بیشتر بخوانید با ختنه نکردن انتظار این بیماریها را داشته باشد!
عوارض ختنه نکردن کودکان

با ختنه نکردن انتظار این بیماریها را داشته باشد!

با وجود پوست ختنه گاه کودک منتظر این بیماری ها در آینده باشید!

دوحالت در صورت وجود پوست ختنه گاه کودک و ختنه نشدن می باشد، یکی فیموز، و دوم پارافیموز.

(بیشتر…)

ادامه مطلببا ختنه نکردن انتظار این بیماریها را داشته باشد!