آیا بیماری فیموز فقط روی ختنه نشده ها تاثیر دارد؟

چه موقع باید به فکر درمان و مراقبت های پزشکی برای مشکلات پوست ختنه گاه افتاد؟

فیموز، همانطور که قبلا اشاره شده، یک بیماری در ناحیه پوست ختنه گاه مردان می باشد که در صورت عدم ختنه رخ می دهد. (بیشتر…)

ادامه مطلبآیا بیماری فیموز فقط روی ختنه نشده ها تاثیر دارد؟