درباره این مقاله بیشتر بخوانید آیا کودکانی که ختنه شده متولد شدند، باید ختنه شوند؟
کودکان ختنه شده از زمان تولد

آیا کودکانی که ختنه شده متولد شدند، باید ختنه شوند؟

منظور از اینکه می گویند برخی کودکان ختنه شده به دنیا می آیند، چیست؟!

آیا واقعا می شود کودکی ختنه شده باشد، قبل از اینکه حتی پا به این دنیا گذاشته باشد؟! (بیشتر…)

ادامه مطلبآیا کودکانی که ختنه شده متولد شدند، باید ختنه شوند؟