ختنه کودکان روی سیستم تولیدمثل آن ها چه تاثیری دارد؟

مشکلات رایج پوست ختنه گاه در کودکان
چرا با ختنه نکردن مشکل فیموز برای کودک پیش میاد؟
1 بهمن 1399
علت اختلال نعوظ در مردان چیست؟
15 بهمن 1399
نمایش همه

ختنه کودکان روی سیستم تولیدمثل آن ها چه تاثیری دارد؟

سیستم تولید مثل

سیستم تولید مثل

سیستم تولید مثل چیست؟

سیستم تولید مثل در واقع یک پروسه ای می باشد که ارگانیسم های بیشتری در آن جا صورت می گیرد.

اما با این وجود سیستم تولید مثل برای حفظ این بخش های زنده ضروریست.

در سیستم تولیدمثل انسان ها، دونوع سلول می باشد، یا gametes.

گامیت مردانه، و گامیت زنانه، تخمک، که در سیستم تناسلی زنان دیده می شود. زمانی که اسپرم با تخمک بارور می شود، تخمک بارور شده یک زایگوت نامیده می شود. زایگوت طی این پروسه می شود یک امبریو و تبدیل به جنین می شود.

این سیستم تولید مثل مردان و زنان هردو نیاز به تولید دارند.

انسان ها مثل ارگانیسم های دیگر، برخی ویژگی های خودشان را به نسل بعد منتقل می کنند. به چنین چیزی ژن می گوییم، کریرهای خاصی که ویژگی های انسان را منتقل می کنند. این ژن ها از والدین به فرزندانشان می رسد. همچنین باعث می شوند هر بچه ای خاص باشد. این ژن ها ناشی از اسپرم مردان و تخمک زنان می باشد.

اعضای اصلی آلت تناسلی مردان

سیستم تولید مثل

حال در بحث آلت مردان دوبخش می باشد : شفت و گلنس.
شفت بخش اصلی الت تناسلی می باشد و گلنس نوک آن می باشد.

در انتهای گلنس یک اسلیت کوچک یا دهانه ای می باشد. در اینجا سمن و ادرار می باشد که از بدن خارج می شوند. داخل آلت تناسلی از جنس بافت اسفنجی می باشد که منقبض و منبسط می شود.

همه پسرانی که پوست ختنه گاه دارند، یک فولدی از پوست در انتهای الت روی گلنس را پوشش می دهد.

برخی پسران که ختنه شده اند، به این معناست که پزشک پوست ختنه گاه را برمی دارد.

ختنه معمولا در چندروز اول بعد از تولدش انجام می گیرد. یک عمل ضروری که می تواند براساس عقاید مذهبی، فرهنگ یا نگرانی هایی در مورد بهداشت، یا و دلایل اجتماعی می باشد. پسرانی که ختنه شده اند و آن هایی که ختنه نکرده اند، هردو الت شان به یک شکل عمل می کند؛ چه پوست ختنه گاه برداشته شود یا برداشته نشود.

Call Now Button