آیا انتقال به سوزاک هم با ختنه کم میشه؟

ختنه در ۶ سالگی خوب نیست؟
ژانویه 19, 2020
اسهال نوزاد بعد از ختنه
دلیل ختنه کردن پسران چیست؟
ژانویه 29, 2020

آیا انتقال به سوزاک هم با ختنه کم میشه؟

فواید ختنه کودکان پسر

فواید ختنه کودکان پسر

سوزاک چیست؟

سوزاک یک عفونتی است که بخاطر عفونت باکتریایی جنسی رخ می دهد و هم زنان را مبتلا می کند و هم مردان را.

سوزاک اغلب اوقات رحم، رکتوم و یا گلو را تحت تاثیر قرار می دهد.

در زنان، سوزاک، رحم را عفونی می کند.

به همین دلیل در مردان توصیه می شود که در رابطه جنسی از کاندوم استفاده کنند تا از انتقال عفونت های منتقله جنسی جلوگیری شود.

یکی از دیگر راه های پیشگیری از بروز این بیماری، ختنه مردان می باشد.

تحقیقات مربوطه روی تاثیر ختنه در پیشگیری از بیماری سوزاک در مردان :

برای معاینه و بررسی ارتباط بین ختنه مردان و خطر ابتلا به سوزاک، سیفلیس، اچ آی وی و ویروس پاپیلومای انسانی در معرض خطر مطالعاتی صورت گرفته.

پیشگیری از عفونت سوزاک با ختنه

در واقع از داده های یک مطالعه مقطعی در سال ۱۹۰۲ روی مردانی در تانزانیا صورت گرفت، استفاده شد.

وضعیت ختنه در یک معاینه بالینی مورد بررسی قرار گرفت و سابقه سوزاک و سیفلیس از داده های یک پرسشنامه برگرفته شده است.

نمونه های آلت تناسلی برای بررسی بیماری HPV با استفاده از ثبت ترکیبی ۲ مورد آزمایش قرار گرفته است و ژنوتیپ شده توسط تست اضافی ژنوتیپ اچ پی وی انجام شده.

از یک رگرسیون لجستیک ارتباط بین ختنه مردان و سوزاک، سیفلیس، اچ آی وی و اچ پی و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

طوری که براورد شانس ابتلا و فواصل اطمینان آن ۹۵ درصد بوده است.

همه آنالیزها برای همه سن و شرکای زندگی که مدت ها زندگی کرده اند، تنظیم شده است.

در تجزیه و تحلیل چند متغیره، شانس ابتلای سوزاک در مردان ختنه شده در مقایسه با مردان ختنه نشده کمتر بوده است.

به همین ترتیب احتمال ابتلا به اچ آی وی در مردان ختنه شده هم طبق این بررسی های بالینی به طور قابل توجهی پایین تر بوده است.

علاوه بر این، شانس کمتری در رابطه با اچ پی وی در رابطه با مردان ختنه شده نسبت به مردان ختنه نشده مشاهده شده است.

در نهایت، شانس HPV16 و انواع HP-Hr در مردان ختنه شده نسبت به مردان ختنه نشده کمتر بوده.

مردان ختنه شده در مقایسه با مردان بدون ختنه، احتمال خطر ابتلا به سوزاک، با این نتیجه گیری ها، HIV، و HPV16 به میزان قابل توجهی کاهش دیده شده است.

Call Now Button