جلوگیری از عفونت ها با ختنه نوزاد
برای ختنه نوزاد چه شرایطی باید داشت؟
14 اردیبهشت 1399
زمان بهبودی کودک بعد از ختنه
فرایند ختنه به چه صورته؟
21 اردیبهشت 1399
نمایش همه

برای ختنه نوزاد بیحسی موضعی لازمه یا نه؟

فواید ختنه کودکان پسر

فواید ختنه کودکان پسر

بررسی و مقایسه عددی درد در ختنه نوزادان با بیحسی موضعی، در نیجریه.

مقدمه تحقیق :

ختنه نوزادان معمولا در نیجریه انجام می گیرد، اغلب بدون بیحسی.

هدف از این مطالعه بررسی اینه که آیا نیاز به بیحسی برای ختنه نوزادان می باشد یا خیر.

مواد و روش های مورد نیاز برای این بررسی :

همه نوزادان پسر که متولد شده اند، برای ختنه معمول و رایجی که انجام میشه، به جهت ورود به یک مطالعه ای در نظر گرفته شدند.

این مطالعه یک کارازمایی تصادفی روی کنترل بود، و میزان درد را در کودکانی که ختنه می شوند، با بیحسی موضعی و بدون بیحسی موضعی مورد بررسی قرار داده است.

حدود کلی 72 نوزاد به صورت تصادفی در این کارازمایی شرکت داشتند که به دو گروه تقسیم می شدند با استفاده از اعداد تصادفی تولید شده توسط رایانه.

در هر گروه 36 نفر قرار داشتند.

نوزادان به لحاظ سن و وزن مطابفت نداشتند.

تمام روش های بیحسی و ختنه ها با استفاده از تکنیک حلقه یا رینگ نیز انجام گرفته است.

تایید این مطالعه از کمیته اخلاق بیمارستان بیمارستان به دست امده است.

همچنین رضایت نامه کتبی از والدین نوزاد نیز حاصل شده بود.

روش های کاهش درد ختنه

نتایج بررسی چه بود؟

میانگین سن و وزن نوزادان مورد مطالعه، 17 روزه به بالا بوده، و وزن شون هم 3.2 کیلوگرم بوده.

میانگین درد نوزادان هم 4.8 در گروه با بیحسی موضعی بوده و 6 در ان هایی که بیحسی موضعی انجام نشده.

میانگین آن هایی که بیحسی از طریق پوست بوده، 90.47 بود، و آن هایی که بدون بیحسی بودند، 85.83 بوده است.

ضربان قلب در گروهی که بیحسی موضعی شده بودند، 133.88 بود، در آن هایی که بیحسی موضعی انجام نشد، 152.11 بوده است.

نوزادان ختنه شده بدون بیحسی موضعی تعداد تنفس شان بالاتر از آن هایی بود که بیحسی موضعی نشده بودند.

جمع بندی و نتیجه نهایی چیست؟

میانگین عددی درد، ضربان قلب، اشباع اکسیژن کمتر و ضریب تنفسی کمتر در آن هایی بود که بیحسی موضعی داشتند، و در آن های که بیحسی موضعی نداشتند، بالاتر بوده است.

به همین معمولا توصیه میشه که برای درد کمتر نوزاد با توجه به نظر متخصص اطفال یا متخصص ختنه، بیحسی موضعی در صورت لزوم انجام گیرد.

Call Now Button