مراقبت از آلت تناسلی بعد از ختنه
عملکرد جنسی مردان بعد از ختنه چطوره؟
می 17, 2020
تاثیر ختنه روی ازدواج
چرا پوست ختنه گاه عمل میشه؟
می 27, 2020
نمایش همه

کسانی که ختنه نمیشن، در معرض چه بیماری هایین؟

روش هایی برای تسکین درد بعد از ختنه

روش هایی برای تسکین درد بعد از ختنه

ختنه شده ها با ختنه نشده فرقشون در چیه؟

بچه های ختنه شده با ختنه نشده چه تفاوت هایی دارن؟

کدوم سالم ترند و کدوم در معرض خطر بیشترین؟

ختنه که می دانید یک جراحی روی آلت تناسلی پسران می باشد که به روش های مختلفی می تواند انجام شود.

معمولا آن هایی که ختنه نشدند، ظاهر پوست ختنه گاه به این شکله که سطح آلت تناسلی را پوشانده.

زمانی که انزال صورت می گیرد، پوست ختنه تازه کمی عقب می رود و سر الت تناسلی دیده می شود.

آلتی که ختنه شده، بدون پوست ختنه گاه، سر الت در آن پدیدار می شود حتی چه انزال صورت گرفته باشد چه اینطور نباشد.

تاثیری روی رابطه جنسی دارد؟

مطالعات عملی نشون داده که حتی ختنه روی رابطه جنسی هم تاثیر شگفت اوری داشته .

به عنوان مثال، یک مطالعه ای در سال ۲۰۱۳ پژوهشی روی حساسیت های جنسی روی ۱۰۵۹ مرد ختنه نشده و ۳۱۰ مرد ختنه شده انجام گرفت.

گروه مردانی که ختنه شده بودند، حساسیت سر الت شان کمتر از مردان ختنه نشده گزارش شده بود.

الت ختنه شده و نشده

در مطالعه ای دیگر تاثیر آن روی لذت جنسی و عملکرد جنسی مطرح بوده.

این گزارش بر این باور بوده که ختنه هیچ تاثیر منفی روی عملکرد جنسی، حساسیت جنسی، درد یا لذت جنسی در طی رابطه جنسی ندارد.

با این حال، یک پژوهش دیگری در سال ۲۰۱۲ انجام گرفته که هیچ شواهد کافی عملی مبنی بر تحقیقات قبلی نبوده، که بگوید ختنه عملکرد جنسی را بدتر می کند.

در واقع تاثیرات مثبت ان به طور طولانی مدت گزارش شده است.

گزارش سال ۲۰۱۶ هم حساسیت الت ۳۰ مرد ختنه شده را در مقایسه با ۳۲ مرد ختنه نشده نشان می داد، که بین سنین ۱۸ تا ۳۷ سال بودند.

این مطالعه یافته هایش بر این بودند که تفاوت های ریزی بین حساسیت آلت در مردان ختنه شده و نشده بوده.

و اما بهداشت :

مهم این است که بدون ختنه اگر هم انجام نشده بود، پوست ختنه تمیز نگه داشته شود.

اما با این وجود، شکایت بسیاری بوده که کار بسیار سخت و وقت گیری است و واقعا ختنه توانسته بیماری هایی را هم از فرد دور کند :

  • فیموزیس
  • بالانیت
  • پوزتیتیس

در پسران جوان، پوست ختنه گاه ممکنه به این راحتی به عقب برنگردند.

مهم این است که یادتان باشد نباید سعی و فشار روی برگشت پوست ختنه گاه به عقب داشت.

التی که ختنه شده بدون نیاز به رعایت موارد بهداشتی خاصی، می تواند همچنان حتی با یک آب گرم شستن هم تمام شود.

نیازی به وقت گذاشتن خاصی ندارد.

Call Now Button