ختنه با حلقه
برای کاهش درد ختنه پسران چه چیزی استفاده می شود؟
23 مهر 1399
بیماری های پوست ختنه گاه
همه مشکلات پوست ختنه گاه با ختنه حل میشه؟
7 آبان 1399
نمایش همه

آیا پسرم رو میتونم 7سالگی ختنه کنم؟

ختنه نوزاد توسط اورولوژیست

ختنه نوزاد توسط اورولوژیست

چه سنی برای ختنه پسران مناسب است؟

سن مناسب برای ختنه کودکان پسر : پسر هفت ساله رو میشه ختنه کرد؟ یا دیره؟

دلایل لازم برای ختنه کودکان در سنین پایین؛ بدون هیچ عوارضی

با اینکه ختنه پسران یک روش پیشگیری جراحیست و مکررا انجام می شود، هیچ نظر جمعی در رابطه با سن آن نیست، اینکه دقیقا چه سنی باید انجام شود.

از این رو پژوهشی انجام شده و شامل موارد زیر می باشد :
اهداف این پژوهش :

هدف از این مطالعه تعیین بهترین محدوده سنی برای ختنه معمول کودکان پسر است، و سلامت کودک در اولویت در نظر گرفته شده است.

بیماران و متدهای مربوطه در این پژوهش :

این آزمایش کلینیکی یا بالینی در بیماران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارزینکان، ترکیه، در سال 2014 انجام شده است. کودکان ختنه شده در 3 گروه مورد بررسی قرار گرفته است.

گروه اول زیر یک ساله می باشند، گروه دوم 1 تا 7 ساله می باشند، گروه سوم گروه 7 ساله هستند. برای به دست آوردن رضایت بخشی آرامش ویلتون، بتدا میدازولام 0.1 میلی گرم / کیلوگرم IV تجویز می شوند.

در صورتی که آرام بخشی یا سدیشن کافی نباشد، کتامین 2 میلی گرم / کیلوگرم IV نیز تجویز می شود. اگر هنوز آرام بخشی کافی حاصل نشود، بیهوشی عمومی از طریق ماسک حلقوی نیز انجام می شود. در پایان جراحی، گروه ها از نظر مدت بهبودی پس از بیهوشی، عوارض، مدت تخلیه، و هزینه مقایسه شدند.

کلا 603 نفر ختنه شدند، 374 در گروه اول، 94 نفر در گروه دوم، و 135 نفر در گروه سوم. میدازولام برای سدیشن 364 مفر گروه اول (97.3%)، 6نفر برای بیماران گروه دوم (6.3%)، و 38 نفر برای گروه سوم بیماران (28.1%).

کوتاه ترین مدت ریکاوری بعد از بیهوشی بعد از مداخله جراحی و تا زمان ترخیص، کمترین هزینه و کمترین عوارض بیهوشی در گروه اول مشاهده شده است .

بهترین روش ختنه

و جمع بندی نهایی در این رابطه به این شرح است :

گرچه تقریبا همه کودکان زیر یک سال بودند، با میدازولام تسکین پیدا کردند، ما بیشتر کودکان بالای یک سال نیاز به کتامین یا بیهوشی عمومی داشتند. انجام ختنه در کودکان کمتر از یک سال، خطر هوارض ناشی از بیهوشی را کاهش می دهد، و در مقایسه با انجام عمل روی کودکان بزرگتر، این هزینه های جراحی نیز کمتر می باشد.

Call Now Button