مطالب علمی مرتبط

25 دی 1398
ضرورت برداشتن پوست ختنه گاه

پوست ختنه گاه اگر برداشته نشه، چه می شود؟

برای پوست ختنه گاه چه اتفاقی می افتد؟ پوست ختنه گاه در واقع پوست ختنه گاه موضعی است که ختنه در آن صورت می گیرد، یعنى
29 دی 1398

ختنه در 6 سالگی خوب نیست؟

سوال خیلی از والدین : بچه رو 5 یا 6 سالگی ختنه کنیم؟ برخی مادران هستند که از پزشک ختنه سوال دارند، پسر 6 ساله شان
6 بهمن 1398
فواید ختنه کودکان پسر

آیا انتقال به سوزاک هم با ختنه کم میشه؟

سوزاک چیست؟ سوزاک یک عفونتی است که بخاطر عفونت باکتریایی جنسی رخ می دهد و هم زنان را مبتلا می کند و هم مردان را.
9 بهمن 1398
اسهال نوزاد بعد از ختنه

دلیل ختنه کردن پسران چیست؟

ختنه کردن پسران اول اینکه ختنه یک عمل جراحی برای از بین بردن یا برداشتن پوست ختنه گاه است.
Call Now Button