مطالب علمی مرتبط

7 مرداد 1397
ختنه مادرزادی کودکان

آیا بچه ختنه مادرزادی به دنیا می آید؟

معمولا بسیاری از قدیمی ها برایشان شده بود که داشتند نوزاد پسری که ختنه مادرزادی به دنیا می آمدند. در واقع به آن ها ختنه خدایی
21 مرداد 1397
انجام ختنه نوزادان

جای ختنه نوزادان بیشتر عفونت می کند یا کودکان بزرگتر؟

چرا ختنه را انجام می دهیم؟! انجام ختنه به معنای جراحی و برداشتن پوست ختنه گاه که سر آلت تناسلی را پوشش داده است. این کار
24 مرداد 1397
انجام ختنه مردان در غرب

آیا ختنه در غرب هم رواج دارد؟

انجام ختنه مردان به عنوان یک جراحی اعمال می شود که پوست ختنه گاه پسران برداشته می شود. یک یاز قدیمی ترین و شایع ترین پروسه
31 مرداد 1397
درمان عفونت ادراری با ختنه

عفونت ادراری با ختنه درمان می شود؟

درمان عفونت ادراری با ختنه عفونت ادراری با ختنه حل می‌شود؟ عفونت سیستم ادراری در مردان می‌تواند سیستم‌های دیگر را در بدن نیز درگیر کند، از
Call Now Button