مطالب علمی مرتبط

29 اردیبهشت 1400
ادرار بعد از عمل جراحی ختنه

آیا ادرار بعد از ختنه خوبه یا بد؟

دستورات قبل و بعد از عمل جراحی ختنه که باید والدین آن ها را در نظر داشته باشند : دستورات قبل از عمل جراحی ختنه با
22 خرداد 1400
ختنه کودک

چرا ختنه؟

چرا ختنه ختنه یک انتخاب است و اولین سوالی که ممکن است به ذهن والدین هر نوزاد پسری که تصمیم به ختنه نوزاد خود می‌گیرند خطور
Call Now Button