مطالب علمی مرتبط

25 فروردین 1400
آمادگی های قبل از ختنه کودک

آیا آمادگی خاصی قبل و بعد ختنه نیاز است؟

قبل از ختنه کودک : قبل از ختنه کودک، پزشک ختنه کودکان از عوارض و مزایای جراحی می گوید.
1 اردیبهشت 1400
کم خونی کودکان | آبسه آلت تناسلی کودکان

آبسه آلت تناسلی بخاطر چه چیزی رخ می دهد ؟

آبسه آلت تناسلی کودک بخاطر کم خونی کودکانی که دچار کم خونی اند، آیا می توانند ختنه انجام دهند ؟
15 اردیبهشت 1400
مزایای پروسه ختنه برای مردان و کودکان

چه مزایایی ختنه دارد که انجام آن بیشترهم شده؟

در پروسه ختنه ای که انجام می گیرد، روی نوزاد تازه متولد شده، مزایای بسیاری نهفته است.
22 اردیبهشت 1400

آیا ختنه از عفونت دستگاه ادراری کودکان جلوگیری می کند؟

ارتباط بین ختنه نوزادان، عفونت دستگاه ادراری، و سلامت بدن هدف از این مطالعه ، تعیین تاثیر ختنه روی عفونت دستگاه ادراری می باشد.
Call Now Button