شرایط ختنه نوزاد
برای ختنه نوزاد چه شرایطی باید داشت؟
14 اردیبهشت 1399
فرایند ختنه
فرایند ختنه به چه صورت است؟
21 اردیبهشت 1399
نمایش همه

برای ختنه نوزاد بیحسی موضعی لازم است یا خیر؟

ختنه نوزاد و بیحسی موضعی

ختنه نوزاد و بیحسی موضعی

بررسی و مقایسه عددی درد در ختنه نوزادان با بیحسی موضعی، در نیجریه، ختنه نوزادان معمولا در نیجریه انجام می‌گیرد، اغلب بدون بیحسی است، هدف از این مطالعه بررسی این است که آیا نیاز به بیحسی برای ختنه نوزادان می‌باشد یا خیر.

مواد و روش‌های مورد نیاز برای ختنه نوزاد و بیحسی موضعی

همه نوزادان پسر که متولد شده‌اند، برای ختنه معمول و رایجی که انجام می‌شود، به جهت ورود به یک مطالعه‌ای در نظر گرفته شده‌اند، این مطالعه یک کارآزمایی تصادفی روی کنترل بود و میزان درد را در کودکانی که ختنه می‌شوند، با بیحسی موضعی و بدون بیحسی موضعی مورد بررسی قرار داده است.

حدود کلی 72 نوزاد به صورت تصادفی در این کارآزمایی شرکت داشتند که  با استفاده از اعداد تصادفی تولید شده توسط رایانه به دو گروه تقسیم می‌شدند، در هر گروه 36 نفر قرار داشتند، نوزادان به لحاظ سن و وزن مطابقت نداشتند، تمام روش‌های بیحسی و ختنه‌ها با استفاده از تکنیک حلقه یا رینگ نیز انجام گرفته است، تایید این مطالعه از کمیته اخلاق بیمارستان به دست امده است، همچنین رضایت نامه کتبی از والدین نوزاد نیز حاصل شده بود.

ختنه نوزاد و بیحسی موضعی

 

نتایج بررسی ختنه نوزاد و بیحسی موضعی

میانگین سن و وزن نوزادان مورد مطالعه، 17 روزه به بالا بوده، و وزن آن‌ها هم 3.2 کیلوگرم بوده است، میانگین درد نوزادان هم 4.8 در گروه با بیحسی موضعی بوده و 6 درصد آن‌هایی که بیحسی موضعی انجام نشده است.

میانگین آن هایی که بیحسی از طریق پوست بوده، 90.47 بود، و آن هایی که بدون بیحسی بودند، 85.83 بوده است، ضربان قلب در گروهی که بیحسی موضعی شده بودند، 133.88 بود، در آن‌هایی که بیحسی موضعی انجام نشد، 152.11 بوده است، نوزادان ختنه شده بدون بیحسی موضعی تعداد تنفس‌شان بالاتر از آن‌هایی بود که بیحسی موضعی نشده بودند.

جمع بندی

میانگین عددی درد، ضربان قلب، اشباع اکسیژن کمتر و ضریب تنفسی کمتر در آن‌هایی بود که بیحسی موضعی داشتند و در آن‌های که بیحسی موضعی نداشتند، بالاتر بوده است، به همین معمولا توصیه می‌شود که برای درد کمتر نوزاد با توجه به نظر متخصص اطفال یا متخصص ختنه، بیحسی موضعی در صورت لزوم انجام گیرد.

 

Call Now Button