چرا پوست ختنه گاه باید برداشته شود؟

عوارض ختنه نکردن به روش حلقه
عوارض ختنه نکردن به روش حلقه
فروردین ۲۹, ۱۳۹۷
ضرورت برداشتن پوست ختنه گاه
آیا برداشتن پوست ختنه گاه ضرورت دارد؟
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

چرا پوست ختنه گاه باید برداشته شود؟

عفونت ادراری

عفونت ادراری

طبق مطالعه ای که توسط انجمن پزشکی کانادایی صورت گرفته است، به این نتیجه رسیده بودند که پسران ختنه نشده در معرض بالاتری از عفونت های ادراری نسبت به پسران ختنه شده می باشند. در این شرایط کلیه آسیب می بیند و در صورتی که درمان نشود، آسیب آن مادام العمر با فرزند پسرتان همراه خواهد بود. خطر عفونت های ادراری در پسران ختنه نشده بدون در نظر گرفتن اینکه چقدر مجاری ادراری شان باز است، در نظر گرفته می شود و با این وجود فرقی در عارضه به وجود آمده ندارد.

عفونت های ادراری در پسران ختنه نشده بسیار بیشتر است!

برای اثبات خطراتی که عفونت های ادراری برای پسران ختنه شده و ختنه نشده دارد، محققان دانشگاه مک گیل در مونترال ۳۹۳ پسر را که به دپارتمان اورژانس بیمارستان کودکان مونترال آمده به جهت وجود علائم عفونت ادراری مورد آزمایش قرار دادند. از این پسران، ۳۰۹ پسر ختنه نشده بودند، و مجاری ادراری ۴۰ پسر باز بود و ۲۶۹ نفر از پسران مجاری ادراری شان تا حدودی باز بود یا اصلا قابل مشاهده نبود. ۸۴ پسر مانده هم ختنه شده بودند.

مطالعات قبلی که در بالا اشاره کردیم، نشان داده شده بود که پسرانی ختنه نشده بودند در معرض بیشتری از خطر عفونت مجاری ادراری قرار داشتند، بیشتر هم به خاطر پوست ختنه گاه بود که عفونت و باکتری ها به زیر پوست جمع شده بودند؛ به همین دلیل در جراحی ختنه چه به روش حلقه یا جراحی، پوست ختنه گاه برداشته می شود تا از بروز این بیماری و دیگر مسائل سلامتی جلوگیری شود.

عفونت های ادراری

تیم تحقیقاتی می خواستند ببینند که آیا خطر بزرگتری در کمین پسران ختنه نشده می باشد یا خیر، حتی آن هایی هم که مجاری بازی داشتند، این نگرانی را ایجاد کرده بودند. طبق نتایجی که از تحقیقات به دست آمده بود، محققان بر این عقیده بودند که چه پوست ختنه گاه باشد و مجاری ادراری هم باز باشد و ادرار راحت بیرون بیاید، باز هم مشکل عفونت های ادراری در این پسران دیده می شد. پس این نشان می داد که مشکل اصلی همان پوست ختنه گاه بود که باید برداشته می شد.

نگرانی بیشتری که در کودکان دارای عفونت ادراری بود، اینکه منجر به آسیب به کلیه می شد و تا بعدها اثرات آن روی کلیه ها می ماند. یک تاثیر طولانی مدت که عملکرد کلیه را در آینده مختل می کند و باعث از دست دادن کلیه می شود. این عارضه خصوصا در نوزادان بیشتر مورد نظر می باشد، زیرا آن ها در معرض خطر بیشتری قرار دارند. به خاطر همین تشخیص و درمان عفونت ادراری در نوزادان باید خیلی سریع صورت گیرد. چون در سنین جوانی این کار امکان پذیر نیست.

به همین بسیار توصیه می شود ختنه کودک در همان دوران نوزادی صورت گیرد، زیرا در آینده منجر به مشکلات بزرگتری خواهد شد.