ارتباط ختنه با واکسن

ختنه به روش حلقه یا سنتی
روش ختنه با حلقه بهتر است یا سنتی؟
نوامبر 5, 2017
تالاسمی و ختنه کردن نوزاد
آیا تالاسمی در ختنه نوزاد تاثیر دارد؟
نوامبر 12, 2017

ارتباط ختنه با واکسن

ارتباط واکسیناسیون و ختنه

ارتباط واکسیناسیون و ختنه

ختنه و واکسیناسیون کودک چه ارتباطی دارند؟

آیا ختنه و واکسن می توانند در یک زمان انجام شوند؟!

انجام ختنه منافاتی با واکسیناسیون ندارد، فقط با توجه به اینکه تزریق واکسن معمولا با تب همراه است، بهتر است اول ختنه انجام شود و بعد واکسن تزریق شود. سه روز فاصله بین ختنه و تزریق واکسن کافی است. ضمن اینکه جابجایی زمان تزریق واکسن تا یک هفته هم اشکالی ندارد.

واکسیناسیون با عملکرد بدن مردم کاری ندارد. ختنه نوزاد همیشه از مکانیسم قوای جنسی پوست ختنه گاه مردان و بدنشان محافظت می کند. با وجودی که 12 الی 15 سانتی متر مربع از بافت های دستگاه تناسلی شان و بیش از 240 فوت سلول های عصبی و غیره در پوست ختنه گاه می باشند.

ارتباط واکسیناسیون و ختنه

با واکسیناسیون می توان از بسیاری از بیماری ها پیشگیری کرد، و یا حتی المقدور آن ها را تحت کنترل داشته باشند. ختنه به طور قطع پیشگیری نمی کند، اما می تواند در کاهش بسیاری از بیماری های خاص و ناشناخته موثر باشد. مثلا بیماری هایی مثل سرطان آلت تناسلی، یا دیگر بیماری های منتقله جنسی مثل ایدز.

هردوی مرد و زن واکسیناسیون می شوند. با ختنه مردان هم می توان گفت بهداشت جنسی افزایش می یابد و عفونت نیز کاهش می یابد. به همین دلیل هردومورد انجامشان مناسب می باشند. در واقع با واکسینه هردو طرف و ختنه مرد می توان به این موضوع کاهش بیماری های جنسی خاص امیدوار بود.

واکسن و ختنه هردو موضوعاتی روشن و جداناپذیرند. هردو به یک اجبار می باشند. ختنه می تواند به توصیه مذهب، شرایط خانوادگی، فرهنگ و موارد دیگر باشد. حتی عوامل جغرافیایی نیز موثر می باشند. در رابطه با واکسن زدن هم که پزشک اطفال با شما صحبت می کند و در رابطه با آن به مشاوره داده و راهنمایی می کند. پس از این بابت نگران چنین موضوعی نباشید.