خشکی واژن و ختنه
یائسگی زنان چه ارتباطی با ختنه دارد؟
اکتبر 29, 2017
ختنه به روش حلقه یا سنتی
روش ختنه با حلقه بهتر است یا سنتی؟
نوامبر 5, 2017
نمایش همه

ارتباط ختنه با هموفیلی در چیست؟

بیماری هموفیلی و ختنه پسران

بیماری هموفیلی و ختنه پسران

آیا اختلالات خونی مثل هموفیلی در ختنه پسران موثر است؟

یکپارچگی اچتماعی و فرهنگی پسران هموفیلی در جامعه یکی از مهمترین مراحل درمان هموفیلی می باشد. ختنه، یک روش سنتی و یک مراسم مهم برای مسلمان ها و یک مراسم مهم برای مسلمانان و یهودی ها می باشد.

در مجموع ۱۰۵ بیمار هموفیلی و والدین آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرتند. از این ها، ۹۴درصد والدین بیماران ختنه نشده بودند که به اجبار آمده بودند. پسران هموفیلی ۶۰% و والدین شان ۸۲% که پیچیدگی ضعیف تری دارند زیرا این پسران قادر به ختنه شدن نیستند. خطر خونریزی اولین دلیل این بیماری می باشد (۷۰% ). والدین همه بیماران ختنه شده بعد از ختنه بسیار خوشحال بودند. در کل، ختنه مشکل بسیار مهم اجتماعی در خصوص بیماران هموفیلی می باشد. و نیاز دارد که حل شود.

نکته ای که در ختنه پسران هموفیلی باید در نظر داشت :

در صورتی که سابقه بیماری هموفیلی در نزدیکان نوزاد وجود دارد بهتر است با توجه به احتمال خونریزی ختنه بعد از انجام آزمایشات انعقادی انجام شود.

بیماری هموفیلی و ختنه پسران

جراحی ها طوری برنامه ریزی می شوند که ۱۰۰درصد کنترل  قبل و بعد از آن حداقل به ۵۰ درصد بعد از سه روز برسد. در انجام ختنه، برای جراحی از کوریزاسیون موثری از جراح استفاده می شود. برای آن هایی که خونریزی دارند، تزریق بولوس انجام می شود.

در جوامع مسلمان، مردم باید طبق دین و مذهبشان باید کودک پسر را ختنه کنند. یک روش پزشکی که در بسیاری از مناطق دیگر کشور نیز مباحثی را به میان آورده است.

پس به این ترتیب، خانواده ها به دلیل فواید و مزایایی بعدی ختنه پسران باید تمام موارد را رعایت کنند. در صورتی که هماتولوژی و دپارتمان های جراحی به همراه وسایل آرمایشگاهی با هم استفاده شوند، ختنه راحت تر و با خیال آسوده تر انجام می گیرد. به عبارتی دیگر، باید فشار های اجتماعی و روحی غیر ضروری و برخی مشکلات پزشکی حل شوند.

Call Now Button