انواع بیهوشی برای ختنه نوزادان

ختنه از نظر پزشکی و روش سنتی
تفاوت ختنه از نظر پزشکی و سنتی
اسفند ۲۷, ۱۳۹۶
آیا کودکان دچار هیپوسپادیاس را می توان ختنه کرد؟
آیا کودکان دچار هیپوسپادیاس را می توان ختنه کرد؟
فروردین ۱۲, ۱۳۹۷

انواع بیهوشی برای ختنه نوزادان

انواع بیهوشی کودکان برای ختنه

انواع بیهوشی کودکان برای ختنه

چه نوع بیهوشی یا بیحسی موضعی برای ختنه پسران خوب است؟

برای ختنه نوزادان می توان برای نوع بیهوشی یا بیحسی را انتخاب کرد. به گفته پزشک متخصص، مردان و پسران کوچک می توانند به صورت انتخابی در رابطه با نوع بیهوشی برای درمان فیموز یا عفونت های مکرر انتخاب کنند.

بیحسی موضعی انتخاب اکثریت برای انجام ختنه نوزادان :

ختنه نوزادان می تواند تحت بیحسی موضعی به همراه تزریق در اطراف محل درد یا همان ختنه صورت گیرد. زمانی که ختنه با بیحسی موضعی انجام می شود، فرد کاملا بیدار است و متوجه اتفاقات می شود، اما هیچ دردی را حس نمی کند. ختنه ای که تحت این شرایط صورت می گیرد، باید در محیطی کاملا استریل شده صورت گیرد. در طی این جراحی، بیش از ۹۰درصد مردان بی حسی موضعی را انتخاب می کنند. به طور معمول، از ۱ تا ۱۰، ۱ کمترین درد می باشد و ۱۰ شدیدترین حالت درد و تحمل آن در یک فرد می باشد. اکثر بیماران درجه دردشان ۲  می باشد و در طی جراحی ختنه ۳ می باشد.

ختنه ای که تحت بیهوشی عمومی یا سدیشن IV صورت می گیرد، نیاز به حضور یک متخصص بیهوشی دارد تا بیهوشی را انجام دهد. در حالی که گاهی این روش می تواند در مطب صورت گیرد، با این حال گاهی اوقات چنین روشی می تواند در بیمارستان یا مرکز جراحی صورت گیرد. اگر انتخابتان این است که ختنه نوزادتان را با بیهوشی عمومی انجام دهید،  کاملا به خواب می روید و هیچ چیزی را نه حس می کنید نه به یاد می آورید. عوارض جانبی کوچکی به دنبال بیهوشی عمومی می باشد که توسط متخصص بیهوشی توضیح داده می شود.

بیهوشی کودکان یا بیحسی موضعی

چه نوع بیهوشی باید انتخاب کرد؟

بیش از ۹۰ درصد مردان، به گفته متخصصان اورولوژی نیویورک، بیحسی موضعی را برای ختنه انتخاب می کنند. معمولا در صورتی که بلاک آلت تناسلی به خوبی انجام شود، جراحی را بدون درد و کاملا ایمن می توان انجام داد. همانطور که در رابطه با درد و تحمل آن توضیح داده شد، توصیه می شود بیهوشی عمومی یا سدیشن داخل وریدی انجام شود.

به طور کلی، بیحسی موضعی بهترین رکورد ایمن برای تنفس می باشد.

بیحسی موضعی چیست؟

بی حسی موضعی منظور تزریق داروی مسکن به جایی می باشد که جراحی قرار است صورت گیرد. با بی حسی موضعی، بیمار کاملا بیدار است و هیچ تجربه دردی ندارد.

بیهوشی عمومی چیست؟

بیهوشی عمومی منظور نوعی از بیهوشی می باشد که به صورت معمول به داخل رگ تزریق می شود و بیمار به خوابی عمیق می شود. معمولا بیمار هیچ چیزی را بعد از بیدار شدن به یاد نمی آورد، و هیچ حس دردی در طی جراحی ندارد. بیمار در این نوع بیهوشی نیاز به وسیله ای برای تنفس دارد.