مطالب علمی مرتبط

دی ۱۲, ۱۳۹۵
بیماری شانکروئید

شانکروئید چیست؟

بیماری شانکروئید :
آذر ۷, ۱۳۹۵
بعد از جراحی و ختنه کردن چه اتفاقی می افتد؟

ختنه به چه دلیل انجام می شود؟

چرا ختنه؟! ختنه عملی است که در آن پوست اضافه سرآلت تناسلی برداشته میشود. با وجود اینکه در کشور, اعتقادات مذهبی عامل اصلی و مهم انجام […]