آیا ختنه از سرطان پروستات جلوگیری می کند؟

رابطه سرطان سینه در زنان و ختنه نکردن مردان
رابطه سرطان سینه در زنان و ختنه نکردن مردان
اکتبر 6, 2016
با ختنه کردن از سرطان آلت تناسلی جلوگیری کنید!
سرطان آلت تناسلی مردان
اکتبر 13, 2016

آیا ختنه از سرطان پروستات جلوگیری می کند؟

آیا ختنه از سرطان پروستات جلوگیری می کند؟

آیا ختنه از سرطان پروستات جلوگیری می کند؟

تحقیقات نشان می دهد که مردان ختنه شده ممکن است ۱۵% کمتر در معرض سرطان پروستات باشند.

در طی انجام ختنه، بافتی که سر آلت تناسلی را پوشش داده،(پوست ختنه گاه) برداشته می شود. در حالی که ممکن است خطر انتقال بیماری های جنسی و سرطان پروستات کاهش یابد. ختنه هم در صورت مراقبت نکردن خونریزی و عفونت هم به دنبال دارد.

مطالعه ای حدودا ۳۴۰۰ مرد را شامل می شد. از این ها، ۱۷۵۴ تا سرطان پروستات داشتند. آن هایی که ختنه شده بودند، قبل از اولین مقاربت جنسی ۱۵% کمتر در معرض خطر سرطان پروستات بودند. این یافته نه تنها یک ارتباط است و نمی تواند علت و تاثیر آن را ثابت کند.

دقیقا به همین دلیل ، ختنه هر تاثیری می تواند روی خطر سرطان پروستات داشته باشد که هنوز شناخته نشده است. یک تئوری هست که بعضی سرطان های پروستات ممکن است مرتبط با عفونت های منتقله جنسی باشند.

آیا ختنه از سرطان پروستات جلوگیری می کند؟

محققان مرکز تحقیقات سرطان هاچینسون در سیاتل می گویند که بیشتر مطالعات نیاز به درک این رابطه دارد. اورولوژیست ها ختنه را توصیه می کنند، اما نه فقط برای جلوگیری از سرطان پروستات.

چندین اورولوژیست هستند که موافق ختنه هستند که خیلی زود است در اینباره نتیجه گیری کرد؛ اینکه این روش خطر پروستات را کم می کند. دلایل زیادی برای ختنه هست، اما سرطان های پروستات تنها دلیل برای ختنه کردن نیست. اورولوژیست ها براین عقیده هستند که با ختنه در هنگام تولد می توان از خطرات احتمالی منتقله جنسی یا سرطان آلت تناسلی جلوگیری کرد.

البته به گفته یک اورولوژیست، برخی اطلاعات نشان می دهند که سرطان های پروستات ممکن است یک عامل عفونی داشته باشند. اما خیلی زود است بگوییم ختنه شما را از ابتلا به سرطان پروستات محفوظ نگه می دارد.

منبع : http://www.webmd.com

مطالب مرتبط :

پوست ختنه گاه عامل اصلی عفونت در مردان

فواید ختنه در نوزادان

از مزایای ختنه تا خطرات احتمالی در آن!

Call Now Button